Visar 1–12 av 14 resultat

Actavis Promethazine Codeine

kr1,999.00kr5,999.00
Denna kombinationsmedicin används för att behandla symtom orsakade av förkylning, influensa, allergier eller andra andningssjukdomar (som bihåleinflammation, bronkit). Promethazine är ett antihistamin som lindrar rinnande ögon, kliande ögon/näsa/hals, rinnande näsa och nysningar. Kodein är ett opioid hostdämpande medel (hostdämpande) som påverkar en viss del av hjärnan, vilket minskar lusten att hosta.

Demerol

kr1,049.00kr2,299.00
Demerol är ett starkt receptbelagt smärtstillande läkemedel som används för att lindra kortvarig smärta, när andra smärtbehandlingar såsom icke-opioida smärtstillande läkemedel inte behandlar din smärta tillräckligt bra eller du inte kan tolerera dem.

Dilaudid (Hydromorphone)

kr1,449.00kr2,649.00
Dilaudid (Hydromorphone) används för att lindra smärta. Hydromorphone tabletter med förlängd frisättning används för att lindra svår smärta hos personer som förväntas behöva smärtstillande medicin dygnet runt under lång tid och som inte kan behandlas med andra mediciner.

Kodein

kr1,899.00kr4,499.00
Kodein är ett opioid smärtstillande medel som används för att behandla mild till måttligt svår smärta. Det används också, vanligtvis i kombination med andra mediciner, för att minska hosta. Kodein är tillgängligt som en eningrediensprodukt, eller i kombination med acetaminophen eller acetylsalicylsyra, och i vissa host- och förkylningsmediciner.

Metadon 10mg

kr1,749.00
Metadon, som bland annat säljs under varumärkena Dolophine och Methadose, är en syntetisk opioidagonist som används för opioidunderhållsbehandling vid opioidberoende och för kronisk smärtbehandling

MS Contin

kr899.00kr1,899.00
Denna medicin används för att lindra svår pågående smärta (som på grund av cancer). Morfin tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Norco

kr899.00kr2,398.00
Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller ett opioid smärtstillande medel (hydrokodon) och ett icke-opioid smärtstillande medel (acetaminophen). Hydrokodon verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta. Paracetamol kan också minska feber.

Opana ER (Oxymorphone)

kr999.00kr1,999.00
Oxymorfon är ett potent semisyntetiskt narkotiskt smärtstillande medel som är ett narkotiskt substitut för morfin. Oralt oximorfon är mer potent än oralt morfin (3x), hydrokodon (2x) och oxikodon (2x). Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion kan ha en ökning av biotillgängligheten med 40-65 %.

Oxycontin

kr999.00kr3,599.00
Oxykodon, som bland annat säljs under varumärket OxyContin (som är den utökade frisättningsformen), är en opioidmedicin som används för behandling av måttlig till svår smärta och en vanlig missbruksdrog.

Percocets

kr2,599.00kr7,499.00
Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller ett opioid smärtstillande medel (oxikodon) och ett icke-opioid smärtstillande medel (acetaminophen). Oxykodon verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta. Paracetamol kan också minska feber.

Suboxone

kr849.00kr1,549.00
Suboxone innehåller en kombination av buprenorfin och naloxon. Buprenorfin är ett opioidläkemedel, ibland kallat ett narkotikum. Naloxon blockerar effekterna av opioidmedicinering, inklusive smärtlindring eller välbefinnande som kan leda till opioidmissbruk.

Subutex (Buprenorphine)

kr799.00kr2,139.00
Buprenorfin är en partiell opioidagonist. Det ger effekter som eufori eller andningsdepression vid låga till måttliga doser. Med buprenorfin är dessa effekter dock svagare än fulla opioidagonister som metadon och heroin.