Showing all 7 results

Adderall

kr1,157.60kr3,788.52

Adderall - Effektiv ADHD och narkolepsibehandling i Sverige

Adderall, en kombination av amfetamin och dextroamfetamin, är ett receptbelagt läkemedel som finns i Sverige för behandling av ADHD och narkolepsi. Det förbättrar fokus, uppmärksamhet och impulskontroll, vilket ger tillförlitlig symptomhantering. Rådfråga din vårdgivare för att se om Adderall är rätt för dig.

Adderall XR

kr1,203.20kr2,406.41

Adderall XR - Långtidsverkande ADHD-behandling i Sverige

Adderall XR är en långtidsverkande medicin för behandling av ADHD och ADD. Den kombinerar amfetamin och dextroamfetamin i en förlängd frisättning som ger upp till 12 timmars symptomlindring. Förbättrar koncentration, fokus och impulskontroll. Tillgänglig på recept i svenska apotek.

Dexedrine (Dextroamphetamine)

kr2,824.92

Dexedrine (Dextroamfetamin) - Effektiv ADHD-behandling i Sverige

Dexedrine (Dextroamfetamin) är en effektiv medicin för behandling av ADHD och ADD hos både barn och vuxna. Den förbättrar koncentration, fokus och impulskontroll, vilket leder till ökad funktion och bättre livskvalitet. Finns på recept i svenska apotek.

Modafinil

kr2,615.66kr3,138.80
Modafinil är en effektiv medicin för behandling av sömnrelaterade störningar som narkolepsi, sömnapné och skiftarbetssyndrom. Förbättra vakenhet, fokus och produktivitet med Modafinil, tillgänglig på recept i svenska apotek.

Ritalin

kr209.25kr366.19
Köp Ritalin utan recept i Sverige för effektiv behandling av ADHD och narkolepsi. Förbättra koncentration, fokus och mental skärpa med Ritalin. Enkel beställning online.

Strattera

kr1,464.77kr1,569.40
Köp Strattera utan recept i Sverige för effektiv ADHD-behandling. Strattera, innehållande atomoxetin, förbättrar koncentration och impulskontroll utan att vara stimulerande. Enkel och säker beställning online.

Vyvanse (Elvanse)

kr2,249.47kr4,185.06

Vyvanse (Elvanse) - Effektiv Behandling för ADHD och BED i Sverige

Vyvanse (Elvanse) är en långverkande medicin för behandling av ADHD och Binge Eating Disorder (BED) hos barn och vuxna. Den förbättrar koncentration, fokus och impulskontroll, vilket leder till en bättre livskvalitet. Finns på recept i svenska apotek.